Education

 

 

  • 1988-1991,  Dongzhi No. 2 High School, Dongzhi, Anhui, China.
  • 1985-1988, Changling Middle School, Dongzhi, Anhui, China.
  • 1980-1985, Changling Elementary School, Dongzhi, Anhui, China.